Tin trong tỉnh

Tối 29/11, Nghệ An có 38 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 ca nhiễm cộng đồng

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 29/11, Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 4 ca cộng đồng, 34 ca đã được cách ly từ trước. Có 30 ca ghi nhận không có triệu chứng, 8 ca có triệu chứng.


1. Bệnh nhân L.H.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: khối Xuân Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 27/11 Bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, ngày 29/11 Bệnh nhân đến TYT phường làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

2. Bệnh nhân P.T.P, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 6, Bắc Thành, Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27/11 sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, rát họng.

3. Bệnh nhân Đ.T.N, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm Văn Trai, Long Thành, Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27/11 sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

4. Bệnh nhân P.T.C, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Hợp Thành, Nam Thành, Yên Thành. Bệnh nhân hàng ngày đi làm tại công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Sau khi nghe tin công ty có ca dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

5. Bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: TT Cầu giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng

6. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: TT Cầu giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng

7. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: TT Cầu giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: TT Cầu giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân N.X.B, nam, sinh 1969. Địa chỉ: TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân Đ.N.L, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân H.D.M, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân Đ.N.Đ, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân N.V.N, sinh 1969. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân P.T.M, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Quang Trung, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.M.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng sốt.

15. Bệnh nhân T.D.L, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân P.T.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân N.V.D, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân V.T.M, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân V.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân L.K.N, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân V.V.A, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân V.V.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25. Bệnh nhân D.V.B, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân D.V.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân T.H.D, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân N.T.T.V, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Tân Xuân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho

30. Bệnh nhân P.Q.A, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: TT Tân Kỳ, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.Q.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân L.T.V, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, đau họng.

33. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. N.H.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Châu Bình, Qùy Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân P.H.T, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Quang Tiến, TX Thái Hòa. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến TX Thái Hòa ngày 28/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Đau, rát họng.

36. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Đồng Văn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về đến Quế Phong ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân T.Q.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Diễn Hùng, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Diễn Châu ngày 27/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân N.H.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Thành Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Anh Sơn ngày 26/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: COVID-19 , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP