Trong nước

Tổng bí thư: Không khí dân chủ trong Đảng, xã hội được mở rộng hơn

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120 của Bộ Chính trị khoá 11 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sáng nay, Tổng bí thư nhấn mạnh: "Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn".

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, DN được quan tâm hơn trước; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ có tiến bộ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

“Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Một số người có chức quan cách, gia trưởng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng bí thư lưu ý, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về Quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, nhiều nơi thực hiện chưa còn mang tính hình thức, đối phó.

“Lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân minh. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng”, Tổng bí thư chỉ rõ.

Cùng với đó là việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình DN, nhất là DN ngoài nhà nước, khu vực dân doanh còn nhiều khó khăn; có lúc, có nơi còn có tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp nhưng giải quyết chưa triệt để, nhất là trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất.

Tổng bí thư cũng nêu lên việc nắm tình hình nhân dân và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân chưa kịp thời. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng còn nhiều bất cập.

“Vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật…”, Tổng bí thư nói.

Tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân.

Tổng bí thư cũng nhắc các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghê nghệ thông tin.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhan dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp, kéo dài. Nâng cao đạo đức công vụ chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền thật sự thân thiện, gần dân, trong dân và vì dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình, tự giác thực hiện theo đúng trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ trực tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

“Ngay cả trường hợp chính sách, pháp luật đúng rồi mà nhân dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì cũng phải ra sức tuyên truyền, vận động, giải thích, hoặc biết chờ đợi dân, không gò ép áp đặt một cách thô bạo”, Tổng bí thư nói.

Ông lưu ý từng bí thư cấp ủy, từ TƯ đến cơ sở, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VGP

Theo Tổng bí thư, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện ráo riết, đạt nhiều kết quả rõ rệt, để lại đấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

“Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn. Bởi vì trước mắt, chúng ta còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn đang từng ngày, từng giờ rình rập, tìm mọi cách để chống phá chúng ta nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

Tổng bí thư khẳng định, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP