Trong nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức các Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo công văn của Đảng đoàn Quốc hội về dự kiến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và công văn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về việc phân bổ số lượng người ứng cử, Kiểm toán Nhà nước được giới thiệu 1 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và nhất trí giới thiệu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán Nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng ngày, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, trong quá trình công tác, ông Hồ Đức Phớc luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ông Hồ Đức Phớc cũng được nhận xét là người có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Đồng thời, luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có đủ điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, trong thời gian làm Tổng Kiểm toán, ông đã lãnh đạo thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ hiến định tại Hiến pháp sửa đổi, Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Trước sự tín nhiệm và được giới thiệu ứng cử, ông Hồ Đức Phớc khẳng định, sẽ không ngừng phấn đấu để luôn xứng đáng với vai trò là đại biểu Quốc hội của ngành Kiểm toán Nhà nước trong nhiệm kỳ tới.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã đồng ý dự kiến giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Ngay sau đó, tại Hội nghị Lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử, 100% các đại biểu cũng bỏ phiếu nhất trí giới thiệu Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Hồ Đức Phớc sinh năm 1963, quê quán Nghệ An, có trình độ Tiến sỹ kinh tế. Ông từng nhiều năm làm kế toán trưởng; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước vào ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc hiện đang là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Tác giả: LUÂN DŨNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP