Trong nước

Triển khai quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ

Sáng 08/11/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Giám đốc, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Theo Quyết định số 2306-QĐNS/BTCTW và Quyết định số 2307-QĐNS/BTCTW, ngày 02/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thái Bình, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Sách quốc gia được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Vụ trưởng, Trưởng Ban Sách Kinh điển - Lý luận được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thời hạn bổ nhiệm đối với tân Phó Giám đốc, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là 05 năm.

Là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, lá cờ đầu của ngành xuất bản Việt Nam, đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển.

Bề dày lịch sử của Nhà xuất bản được tạo dựng nên bởi sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị


Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, việc kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo sẽ là cơ sở, nguồn động lực để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, đồng chí Nguyễn Thái Bình và đồng chí Võ Văn Bé là những cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đã trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện, trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau tại nhiều đơn vị.

Những kinh nghiệm quý mà các đồng chí tích lũy qua quá trình công tác cùng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao sẽ là nền tảng để hai đồng chí tiếp tục phát huy sở trường, quyết tâm vững bước, đóng góp vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của cơ quan Nhà xuất bản.

Lãnh đạo Nhà xuất bản chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm


Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP