Tin trong tỉnh

Vẫn còn lãnh đạo huyện, ngành chưa coi trọng công tác tư pháp

Đó là một trong những đánh giá tại cuộc họp trực tuyến về công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm do Bộ Tư pháp tổ chức.

Chiều 17/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tại điểm cầu Nghệ An, có sự tham gia của Sở Tư pháp, đại diện các ngành Tòa án, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Nội vụ.

Điểm cầu ở Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Bộ Tư pháp cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng "nợ đọng" văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn nhiều; Hiệu quả công tác theo dõi thi hành án pháp luật, PBGDPL chưa cao; tỷ lệ thi hành án xong về tiền đạt thấp; hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa đạt nhiều kết quả nổi bật...

Tiếp đó, các đại biểu tại Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, tỉnh Đồng Nai, Lào Cai, Cần Thơ, TP. Hà Nội, … đã báo cáo kết quả công tác tư pháp trên địa bàn, lĩnh vực. Nhiều đơn vị đã trình bày những khó khăn, vướng mắc xung quanh thực hiện nhiều nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp, kinh phí, nhân lực…

Tại Nghệ An, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, kịp thời xử lý các văn bản, quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp…

Thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL tại Sở Tư pháp. Ảnh tư liệu

Toàn ngành Tư pháp của tỉnh đã tổ chức thi hành hiệu quả Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào chiều sâu; Công tác hành chính tư pháp ngày càng chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, thực hiện Luật Hộ tịch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, như: vẫn còn tình trạng một số ngành chưa nắm được quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, ban hành văn bản trái pháp luật, cán bộ, cơ quan tham mưu chưa chú trọng đầu tư trong quá trình xây dựng dự thảo. Việc triển khai theo dõi thi hành pháp luật còn chậm.

Tại nhiều huyện, việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch vẫn còn lúng túng; công tác bổ trợ tư pháp chưa theo kịp với yêu cầu, nhất là lĩnh vực luật sư, Thừa phát lại. Ngành Tư pháp cũng thừa nhận, công tác thanh tra, kiểm tra vẫn chưa chú trọng theo dõi kết quả sau thanh tra, kiểm tra. Một nguyên nhân chính là lãnh đạo một số huyện, ngành chưa coi trọng công tác tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long yêu cầu tăng cường công tác thanh, kiểm tra để phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Lê Thành Long yêu cầu ngành Tư pháp các địa phương thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 bằng 5 giải pháp chủ yếu. Trong đó, giải pháp quan trọng là tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, lề lối, kỷ cương, kỷ luật công việc, chú trọng khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phát huy hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm.

Tác giả: Phạm Bằng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP