Trong nước

Vì sao Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh không tham gia Ban Chấp hành khóa mới?

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã không tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới

Chiều 15/10, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã tiến hành các bước bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW "của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" ngày 30/5/2019 thì BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số lượng 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau phần tự ứng cử và đề cử tại hội trường, đại hội đã thông qua số lượng và danh sách bầu cử gồm 59 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào BCH.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu gồm 13 đồng chí do đồng chí Hoàng Đình Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Kết quả, đại hội đã bầu ra 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Danh sách 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý giải vấn đề này, một đại biểu cho biết: Chỉ thị Số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng quy định những cán bộ trên 60 tuổi không được tái cử cấp tỉnh. Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn sinh năm 1960, năm nay tròn 60 tuổi.

Cụ thể, tại Phụ lục 2. Độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chỉ thị Số 35-CT/TW nêu rõ: Đối với những đồng chí cấp tỉnh được giới thiệu tái cử cấp ủy phải là: “Nam sinh từ tháng 3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam).

Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9/1963 và nữ sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

Đối với các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định”.

Danh sách 53 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tiếp)

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trong nhiệm kỳ mới như: Tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp sau thép, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động KKT Vũng Áng, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Song song với đó là công tác tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh...

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP