Trong nước

Vì sao lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa bị kiến nghị kiểm điểm

Lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hóa cùng bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ bị kiến nghị yêu cầu thực hiện kiểm điểm trách nhiệm do việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh, chánh văn phòng Sở giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

Ông Nguyễn Xuân Hạnh (áo trắng) được bổ nhiệm tháng 4/2019

Ông Nguyễn Xuân Thủy, giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa ký thông báo nội dung kết luận thanh tra việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, chánh văn phòng Sở Tư pháp giữ chức giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TTTGPL).

Kết quả thanh tra của Sở Nội vụ cho thấy, trong quá trình họp bàn về việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa nêu ý kiến lựa chọn một trưởng phòng thuộc Sở để đảm nhiệm Giám đốc TTTGPL. Ông Lê Ngọc Minh và Hoàng Văn Truyền, là 2 Phó giám đốc Sở đều thống nhất với ý kiến của ông Sơn lựa chọn ông Hạnh để xem xét, bố trí đảm nhiệm Giám đốc TTTGPL.

Tuy nhiên, việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức giám đốc trong điều kiện chưa đề nghị bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý, chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo quyết định 2235 của UBND tỉnh Thanh Hóa, quy trình điều động, bổ nhiệm chưa đúng quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ trong việc điều động ông Hạnh giữ chức vụ Giám đốc TTTGPL.

Tác giả: HOÀNG LAM

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP