Trong nước

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh bị yêu cầu kiểm điểm

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban cán sự đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số tập thể, cá nhân tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Đó là nội dung được Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh chỉ ra tại Kỳ họp thứ 11.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa họp Kỳ thứ 11 để xem xét kết luận các cuộc kiểm tra giám sát. Qua đó Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhận thấy Ban cán sự đảng và đồng Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời xây dựng và thực hiện khá nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Ban cán sự đảng và Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có một số hạn chế, khuyết điểm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, khiếu nại và kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh (ảnh minh hoạ)

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban cán sự đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số tập thể, cá nhân tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy; yêu cầu BTV Huyện ủy Can Lộc xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi ủy Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, để nhiều thành viên Chi ủy và đảng viên có vi phạm, phải xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, tại Kỳ họp thứ 11, UBKT Tỉnh uỷ cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ của Chi ủy và Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Cụ thể trong việc chỉ đạo tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại đơn vị còn nhiều thiếu sót, một số việc có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và một số tập thể, cá nhân về một số nội dung; đồng thời yêu cầu Chi ủy, Chi bộ, các tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP