Trong nước

Xóa tư cách chủ tịch của ông Nguyễn Dương Thái

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Dương Thái bị xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 20-10, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương.

Việc do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 17-9-2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Dương Thái, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lý do ông Thái đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Việc kỷ luật ông Cầu do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng.

Thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định ngày 17-9-2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng.

Trước đó kết luận của Ban Bí thư nêu rõ , chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Hải Dương, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh;

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Dương Thái trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương;

Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh;

Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

Buông lỏng quản lý, điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lương Văn Cầu trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương;

Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu.

Đồng thời cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP