Tin trong tỉnh

Yên thành (Nghệ An): Bị cơ quan tỉnh “tuýt còi” vì điều chỉnh vốn sai Luật Đầu tư công

Mới đây, Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới thuộc Ban chỉ đạo các chường trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 242/VPĐP-KH yêu cầu UBND huyện Yên Thành, Nghệ An thống nhất lại nội dung điều chỉnh vốn năm 2018 đối với 3 xã Long Thành, Nam Thành và Đồng Thành vì đã đề xuất điều chỉnh vốn không đúng với Luật Đầu tư công.

Công trình đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 534 xóm Vạn Thành đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Hoàng Tá Thốn, xã Long Thành đã hoàn thành quyết toán nhưng không được đề xuất nguồn vốn trả nợ.

Cụ thể, xã Long Thành có đề nghị điều chỉnh từ trả nợ công trình đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 534 xóm Vạn Thành đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Hoàng Tá Thốn, xóm Vạn Tràng, xã Long Thành sang đầu tư khởi công mới công trình nâng cấp tuyến đường Trung Long đoạn từ QL48E đi qua trụ sở UBND xã Long Thành là không phù hợp với Luật Đầu tư công và tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07/03/2018. Vì công trình đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 534 xóm Vạn Thành đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Hoàng Tá Thốn, xóm Vạn Tràng, xã Long Thành là công trình đã hoàn thiện quyết toán và xã đang nợ 1.294 triệu đồng (theo báo cáo quyết toán).

Xã Nam Thành đề nghị điều chỉnh công trình nhà làm việc UBND xã Nam Thành (được UBND huyện Yên Thành phê duyệt tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27/6/2014) sang bố trí đầu tư khởi công mới công trình xây dựng đường bê tông tuyến Trung Long xã Nam Thành, huyện Yên Thành là không phù hợp với Luật Đầu tư công, tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 21/7/2017, Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07/03/2018.

Đối với xã Đồng Thành phải thống nhất lại tên dự án cho phù hợp giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, để đề xuất điều chỉnh và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.

Văn bản không đồng ý cho các xã tại huyện Yên Thành, Nghệ An điều chỉnh nguồn vốn sang công trình khác.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu được biết, đối với điều chỉnh nguồn vốn đầu tư năm 2018: Căn cứ Luật Đầu tư công và chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 6193/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 phải theo thứ tự ưu tiên: Bố trí đủ vốn các công trình đã quyết toán; bố trí cho các công trình chuyển tiếp; sau khi bố trí vốn cho các công trình nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét đề xuất các dự án khởi công mới.

Như vậy với việc các xã Long Thành, Nam Thành và Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã thực hiện điều chỉnh bố trí vốn sang dự án mới là không đúng với Luật Đầu tư công cũng như thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018 đã bị Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh Nghệ An “tuýt còi” và yêu cầu thực hiện theo đúng quy định.

Đặc biệt tại Xã Long Thành, công trình đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 534 xóm Vạn Thành đi vào Khu di tích lịch sử quốc gia Hoàng Tá Thốn, xóm Vạn Tràng, xã Long Thành là công trình hoàn đã hoàn thiện quyết toán và xã này đang nợ 1.294 triệu đồng, theo Luật Đầu tư công thì công trình này phải được ưu tiên trả nợ công theo như phân bổ vốn năm 2018 nhưng UBND xã Long Thành đã cố tình bỏ quên không trả nợ để rồi đề xuất chuyển vốn cho công trình khác như vậy có hợp tình hợp lý khi mà luật đã quy định rõ ràng.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP