Trong nước

5.000 quan chức từ giám đốc sở phải kê khai tài sản hàng năm

Theo luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, có khoảng 4.000-5.000 quan chức cấp giám đốc sở trở lên phải kê khai tài sản hàng năm.

Sáng nay Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố các luật đã được QH thông qua tại kỳ họp thứ 6, trong đó có luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.

Trả lời câu hỏi của báo chí về hiệu quả của biện pháp phòng ngừa tham nhũng qua kê khai tài sản, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết để khắc phục tính hình thức trong việc xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập, luật yêu cầu tất cả cán bộ công chức, người có chức vụ, quyền hạn và một số nhóm viên chức giữ chức vụ quản lý kê khai lần đầu.

Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh

Tuy nhiên, việc kê khai hàng năm chỉ tập trung vào nhóm đối tượng tương đương từ giám đốc sở trở lên ở cả TƯ và địa phương và một số vị trí quản lý tài chính, tài sản công hoặc thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc của người dân.

“Số lượng người phải kê khai rất lớn, theo thống kê chưa đầy đủ có khoảng 4.000-5.000”, ông Tuấn Anh nói.

Hàng năm, cơ quan kiểm soát sẽ chủ động xây dựng kế hoạch xác minh bảng kê khai, dựa trên lựa chọn ngẫu nhiên.

Nói về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, đây là một trong những nội dung mới và thay đổi căn bản so với luật hiện hành.

Theo đó, luật đã quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu về tài sản, thu nhập.

Luật đã quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng tăng cường một bước tính tập trung và phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi.

Đồng thời quy định mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán bộ, công chức và một số nhóm viên chức giữ chức vụ, chức danh quản lý để từng bước quản lý chặt chẽ về dữ liệu tài sản, thu nhập, qua đó theo dõi, xác minh phục vụ cho công tác PCTN.

Luật cũng bổ sung căn cứ xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên; quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập; nội dung xác minh tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực.

Ngoài ra, luật dành 1 chương riêng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đồng thời sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hoá và đề cao vai trò của người đứng đầu.

Luật phòng, chống tham nhũng 2018 gồm 10 chương với 96 điều, có hiệu lực từ 1/7/2019.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP