Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Nghệ An sẽ ban hành Quy định mới về luân chuyển cán bộ

Quy định mới sẽ tham chiếu phạm vi và đối tượng cán bộ luân chuyển từ tỉnh đến huyện và cơ sở để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

Sáng 30/3, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khoá XIX đã nghe, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 02).

Dự thảo tổng kết Nghị quyết số 02 đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn tỉnh, đánh giá việc quán triệt, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện ở tỉnh và cấp huyện; kết quả luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ diện sở, ban, ngành, huyện, thành, thị quản lý.

Theo đó, sau 5 năm thực hiện, tổng số cán bộ được luân chuyển, điều động là 1.387 lượt người, trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luân chuyển, điều động là 95 lượt; cán bộ diện huyện, thành phố, thị xã và sở, ban, ngành cấp tỉnh luân chuyển, điều động là 1.292 người.

Trên cơ sở đạt được, báo cáo đánh giá chung về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện uỷ Tân Kỳ đề nghị, báo cáo cần đánh giá thêm về công tác luân, điều động đảng viên, cũng như chất lượng lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển sau khi hoàn thành thời gian luân chuyển trong 5 năm qua.

Người đứng đầu Huyện uỷ Tân Kỳ đề nghị thời gian tới, khi luân chuyển cán bộ thì bố trí làm cấp trưởng, hạn chế làm cấp phó; đồng thời nên kéo dài thời gian luân chuyển so với hiện nay (nam 36 tháng, nữ 24 tháng);…

Dẫn lại đúc kết của dân gian: “tư duy trong nhà tranh khác tư duy trong nhà ngói”, Bí thư Huyện uỷ Tân Kỳ đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét lựa chọn một số đồng chí cán bộ trẻ có năng lực luân chuyển theo hai chu kỳ ở hai môi trường khác nhau (lần đầu về huyện khó, sau khi có sản phẩm luân chuyển về huyện thuận lợi) để đào tạo, rèn luyện nhằm chuẩn bị cán bộ chiến lược cho tỉnh trong 10 - 15 năm tới.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu góp ý vào dự thảo tổng kết Nghị quyết số 02.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện uỷ Tương Dương cũng cho rằng, công tác luân chuyển ngang cán bộ từ huyện sang huyện trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 còn ít và đề nghị việc này cần quan tâm thêm theo hướng luân chuyển cán bộ ở những đơn vị cấp huyện có tính tương đồng, như các huyện vùng cao; từ đó đào tạo, tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn Hoàng Thị Thu Trang nêu ý kiến, khi luân chuyển về xã đối với cán bộ cơ quan Đảng thì biên chế vẫn thuộc ở huyện, còn ở cơ quan chính quyền thì chuyển biên chế về xã. Vấn đề này cũng có những thuận lợi song cũng có những khó khăn đối với cả hai đối tượng cán bộ ở khối Đảng và chính quyền, do đó cần có sự thống nhất.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá, triển khai Nghị quyết số 02 công tác luân chuyển, điều động cán bộ thực hiện nền nếp hơn; thời gian luân chuyển tương đối tốt, đối với cán bộ (nam 36 tháng, nữ 24 tháng); một số cán bộ trẻ, nữ, dân tộc có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch cao được cọ xát thực tiễn ở cơ sở; nhiều đồng chí qua luân chuyển được tổ chức ghi nhận, suy tôn. Cũng thông qua thực hiện Nghị quyết số 02 cũng đã khắc phục tính cục bộ, cũng như giúp nâng cao năng lực ở những địa phương yếu kém.

Sau khi tổng kết Nghị quyết số 02, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cũng như có nhiều văn bản quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ cần cụ thể hoá để thống nhất, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cả tỉnh, do đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ ban hành quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ, theo hướng tham chiếu phạm vi và đối tượng cán bộ luân chuyển từ tỉnh đến huyện và cơ sở để thống nhất thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết yêu cầu đặt ra cho quy định mới là sẽ làm rõ đối tượng luân chuyển, điều động, đặc biệt hướng đặt ra sẽ đề cập nhiều hơn đến đối tượng luân chuyển; xác định lại rõ hơn về thời gian luân chuyển, kế hoạch luân chuyển; có giải pháp, cơ sở tham chiếu để nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển thật khách quan, công tâm, chính xác; nghiên cứu cơ chế chính sách cho cán bộ luân chuyển.

Tại phiên họp ngày 24/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện dự thảo Quy định về luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, dự kiến trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào phiên họp quý II/2021 trước khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành, triển khai thực hiện.

Cũng tại phiên làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, thời gian tới phải quy hoạch rõ những thiết chế thể thao khu vực, xem xét, lực chọn thứ tự ưu tiên để thực hiện; đồng thời phải tập trung cao độ để khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho thể thao; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất trong trường học để rèn luyện nền tảng thể chất ngay từ đầu cho trẻ em là việc cần hết sức chú trọng; quan tâm xây dựng đầy đủ, phát huy thiết chế thể thao ở cơ sở, góp phần duy trì và nâng cao phong trào…

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/2/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020.

Về nội dung này, thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tập trung xã hội hoá cao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các dự án thu hút đầu tư, cũng như lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với quy hoạch, dự báo chính xác nhu cầu thị trường lao động.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả các cơ sở đào tạo nghề thông qua sắp xếp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học gắn kết chặt chẽ với công tác dự báo và nhu cầu doanh nghiệp; quan tâm đến chính sách, nội dung chương trình, phương thức đào tạo, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng đối với lao động vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Tác giả: Xuân Hướng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP