Tin trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2

Sáng 27/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Xuân Đức báo cáo

Góp ý vào nội dung này, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Trong đó, việc xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với công tác xây dựng huyện Nam Đàn trở thành trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2025 đã được huyện tập trung thực hiện; trong đó, huyện đã tập trung xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, có hiệu thương, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; công tác quảng bá phát triển du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch...

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung đánh giá vào những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục. Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền có những thời điểm chưa kịp thời, quyết liệt. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh so với yêu cầu thực tế mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng huyện NTM kiểu mẫu còn hạn chế, nhất là các công trình, dự án được xác định trong Nghị quyết số 07-NQ/TU. Một số cơ chế, chính sách ban hành chưa đồng bộ, triển khai thực hiện còn chậm; một số quy định, hướng dẫn của Trung ương còn chưa thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án trên địa bàn huyện, cũng như địa phương triển khai thực hiện dự án...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị cần làm rõ nguyên nhân về tăng trưởng du lịch đạt thấp

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, cần chỉ ra các tiêu chí nêu bật được yếu tố văn hóa gắn với du lịch trong xây dựng NTM, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các công trình, hạ tầng phục vụ du lịch. Cần làm bật lên được việc phát triển Nam Đàn là trung tâm du lịch quốc gia; xây dựng huyện NTM theo hướng phát triển văn hóa, xác định đây là nội dung chính, nổi bật, là bệ đỡ, trụ cột để huyện phát triển hơn trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá huyện Nam Đàn đang tổ chức rất hợp lý du lịch trải nghiệm giúp đem lại thu nhập cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cho biết: Sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh dành cho Nam Đàn vẫn chưa đạt được như mong muốn. Sự phối hợp giữa các ngành và huyện nhiều lúc chưa thật sự hiệu quả, vẫn còn thụ động trong việc xem xét các nội dung kiến nghị, đề xuất phát sinh của huyện. Trong thời gian qua, tỉnh chỉ mới ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 về quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 với 2 cơ chế chính sách gồm: Huyện Nam Đàn được hưởng 100% tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện để bố trí nguồn vốn đầu tư các dự án, công trình thiết yếu trên địa bàn huyện; hỗ trợ cho huyện Nam Đàn 3.000 tấn xi măng PCB40/năm để nâng cấp, xây dựng đường giao thông nông thôn. Đối với một số kiến nghị của huyện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần có sự lựa chọn, ưu tiên nguồn lực để thực hiện một số công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn cho huyện.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, vai trò của tỉnh trong chỉ đạo và quan tâm sau khi ban hành Nghị quyết chưa đủ mạnh để kết nối các ngành với huyện Nam Đàn, kết nối huyện Nam Đàn với Trung ương, chưa kết nối với các nhà đầu tư triển khai các dự án để thay đổi bộ mặt Nam Đàn; chưa dành nguồn lực tương xứng để đầu tư hạ tầng giúp Nam Đàn phát triển. Sự nỗ lực của huyện trong cách làm, cách chỉ đạo, khơi gợi để Đảng viên đến người dân tích cực tham gia chưa thật sự quyết liệt, chưa có sự lan tỏa. Trong quá trình thực Nghị quyết còn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Nam Đàn cần đeo bám, quyết liệt vào cuộc, thông qua tỉnh kết nối với Trung ương để thu hút, phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tham mưu tích cực, đề xuất kịp thời với cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Tranh thủ triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ và Quyết định 3530/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Đến 2025, tổ chức tổng kết đánh giá nội dung này, để chuẩn bị cho giai đoạn mới với quan điểm nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy đảng, tích cực xây dựng để đưa huyện Nam Đàn phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phiên họp cũng đã cho ý kiến về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Thống nhất thông qua nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh xác định, xem xét lại tiến độ thực hiện dự án sát và khả thi. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi Nhà đầu tư đảm bảo được các yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc trong quá trình thực hiện theo đúng quy định để dự án triển khai đúng tiến độ.

Tiếp đó, phiên họp cũng đã thống nhất với chủ trương đầu tư dự án Kênh thoát nước quanh Khu Công nghiệp WHA-2. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới 02 tuyến kênh đất bao gồm kênh thoát nước phía Tây Bắc và kênh thoát nước dọc đường N5, tổng chiều dài khoảng 5,5km và các công trình thoát nước trên tuyến, tổng diện tích khoảng 19,52ha. Tổng mức đầu tư là 109 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 03 năm kể từ ngày khởi công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã nghe báo cáo việc phối hợp chuẩn bị trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiên cứu kỹ và góp ý bằng văn bản vào dự thảo Báo cáo tổng kết; đồng thời, đề xuất những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách cần đưa vào dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP