Tin trong tỉnh

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (17/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đại hội đã tiến hành các bước bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày đề án Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý quán triệt các yêu cầu về số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu tham dự.

Theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 đồng chí (gồm cả 1 đồng chí do Trung ương luân chuyển tăng thêm), so với nhiệm kỳ 2015-2020 giảm 5 đồng chí, tỷ lệ đạt 7,0%. Đề án cũng nêu rõ tại Đại hội bầu 64 đồng chí, khuyết 2 đồng chí, kiện toàn sau Đại hội (trong đó có 1 tại vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 1 tại vị trí Bí thư Tỉnh đoàn). Danh sách đề cử gồm 73 đồng chí. Trong đó có tái cử 46 đồng chí (chiếm 63%), giới thiệu tham gia lần đầu có 27 đồng chí (chiếm 37%); số dư 9 đồng chí (tỷ lệ đạt 14,1%). Tỷ lệ nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy (tối thiểu có 18 đồng chí): 28,1%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy (so với đầu nhiệm kỳ): 53,5%. Về giới tính: cán bộ nữ chiếm 17,8%; Độ tuổi bình quân: 47,9%; cán bộ người dân tộc chiếm 6,8%.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng, cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, tỷ lệ đổi mới, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất.

Các đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự 73 đồng chí để bầu 64 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và tiến hành công tác bầu cử.
Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự 73 đồng chí để bầu 64 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và tiến hành công tác bầu cử.

Tiếp đó, đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các đại biểu tiếp tục đi sâu, thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP-AN trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Hiến Chương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP