Trong nước

Bỏ biên chế suốt đời để chấm dứt cảnh công chức, viên chức chây ỳ, ngại đổi mới

Nội dung trên là một trong những điểm mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 7.

Thực hiện hợp đồng có thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới

Trong Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, trong đó, bỏ nội dung giao Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với người lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệpnhà nước để thể chế hóa chủ trương tách người quản lý doanh nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức, công chức tại Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Dự thảo Luật mà Chính phủ trình Quốc hội thể hiện theo phương án 1

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi Điều 56 Luật Cán bộ, công chức và Điều 41 Luật Viên chức, theo đó xác định rõ tiêu chí đánh giá thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, gắn với vị trí việc làm để thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi Điều 25 Luật Viên chức về các loại hợp đồng làm việc để thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới kể từ ngày Luật có hiệu lực, đồng thời quy định chuyển tiếp đối với những trường hợp đã tuyển dụng trước ngày Luật có hiệu lực để bảo đảm áp dụng đồng bộ, khả thi…

Một trong những điểm mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là sẽ thực hiện bỏ biên chế suốt đời, viên chức suốt đời. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh công chức, viên chức chây ỳ, ngại đổi mới.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới hiện có 2 phương án được đưa ra.

Phương án 1 theo hướng đối với tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tình trạng và tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức.

Phương án 2 giữ như quy định hiện hành, theo đó đối với viên chức được tuyển dụng mới thì sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm tâm lý ổn định, tránh cơ chế xin-cho khi đến hạn ký lại hợp đồng.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Dự thảo Luật mà Chính phủ trình Quốc hội thể hiện theo phương án 1.

Cần có những quy định và hình thức xử phạt cụ thể hơn đối với cán bộ về hưu

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức bổ sung quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đó phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Cơ quan thẩm tra dự án luật đề nghị nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật phải bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu nhằm có tính răn đe, thuyết phục cao hơn.

Thảo luận tại tổ về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà (đoàn Phú Yên) cho biết, về hình thức xử lý đối với cán bộ đã nghỉ hưu có vi phạm thời gian vừa qua làm rất tốt, tạo ra hiệu ứng trong công tác xây dựng, chỉnh đối Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, việc luật hoá cần cụ thể để rõ tính pháp lý của những văn bản mà ngày xưa những người này chịu trách nhiệm khi còn giữ chức vụ.

Liên quan vấn đề này, đại biểu Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cho biết, vừa qua tại địa phương cũng có một loạt công chức, cán bộ vi phạm, tuy nhiên họ đã nghỉ hưu. Do vậy, bây giờ chỉ xử lý về mặt Đảng tại nơi họ sinh sống.

Bên cạnh đó, những công chức, cán bộ đã về hưu này cũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ ở mức khiển trách, cảnh cáo, hoặc “kiểm điểm sâu sắc”.

“Tỉnh tôi có mấy đồng chí như nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Giám đốc Sở Y tế mắc sai phạm nhưng cũng không xử lý được và cũng chẳng giải quyết được điều gì vì họ đã “hạ cánh an toàn”. Vì vậy, tôi đề nghị cần phải có quy định rõ hơn”, bà Giàng Páo Mỷ nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu cũng cho rằng cần có những hình thức xử phạt cụ thể để có sự răn đe cho những người sau, tránh trường hợp cán bộ trước vi phạm được, cán bộ sau cũng có thể vi phạm và thậm chí làm quá hơn.

Cũng nêu ý kiến về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Trang (đoàn Vĩnh Long) cho rằng việc xử lý nghiêm một số cán bộ nghỉ hưu có vi phạm trong quá trình công tác trước đây đã tạo hiệu ứng đồng tình trong xã hội, hạ cánh không an toàn. Tuy nhiên nữ đại biểu đề nghị cân nhắc để quy định sao cho phù hợp.

“Xử lý cán bộ vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Nhà nước nhưng là cán bộ với nhau cũng thấy xót xa! Luật hoá cũng cần cân nhắc thấu đáo, vừa đảm bảo tính pháp lý và đạo lý”, nữ đại biểu nói.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP