Trong nước

Bộ Chính trị chuẩn y 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, cơ quan này đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y 2 tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí vừa được Bộ Chính trị chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương khóa XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiêm tra Trung ương Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Trần Thị Hiền và đồng chí Hoàng Trọng Hưng là 2 trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIII (đầu năm 2021).

Đồng chí Trần Thị Hiền đã được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII vào tháng 5/2020 tại Hội nghị Trung ương 12. Trước đó, đồng chí Hiền giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong khi đó, đồng chí Hoàng Trọng Hưng trước khi được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Liên quan đến công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 1/3/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung thêm 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm:
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình;

- Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Như vậy tổng số thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 21 người.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn có 6 đồng chí Phó chủ nhiệm khác, trong đó có 2 Phó chủ nhiệm mới.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

5. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

6. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

7. Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm

8. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm

9. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

10. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

11. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

12. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên

14. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên

15. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

16. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

17. Đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên

18. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên

19. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên

20. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên

21. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP