Giáo dục

Bộ GD&ĐT: Không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu

Ngày 27/8, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022, yêu cầu các trường học không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt, nội dung tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: "Vừa bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học".

Theo đó, trường học, chủ động phải chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch năm học để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Chủ động về các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương.

Trong đó, “ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hợp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến”, công văn nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Môn tích hợp có 1 đầu điểm kiểm tra học kỳ

Năm học 2021-2022 khối THCS lần đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018) đối với lớp 6.

Đối với học môn Lịch sử và Địa lí, môn Nghệ thuật, trong quá trình tổ chức dạy học, các nhà trường cần lưu ý bố trí dạy học đồng thời các phân môn Lịch sử, Địa lí (đối với môn Lịch sử và Địa lí), các nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật (đối với môn Nghệ thuật), bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì.

Môn Tin học, Ngoại ngữ 1 theo CT GDPT 2018 được hướng dẫn tổ chức đối với những học sinh lớp 6 có khả năng học tập và phù hợp với thực hiện của nhà trường.

Song song với hướng dẫn thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, trong đó có dạy học trực tiếp và trực tuyến; Bộ GD&ĐT hướng dẫn phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá với giáo dục trung học.

Theo đó, kế hoạch kiểm tra đánh giá cần được xây dựng phù hợp với kế hoạch dạy học. “Không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của CT GDPT; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19”, văn bản nêu.

Đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, Bộ GD&ĐT hướng dẫn rõ các yêu cầu trong kiểm tra đánh giá. Theo đó, môn Lịch sử và Địa lí sẽ chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì. Bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 2 phân môn này theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn, tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật. Mỗi nội dung chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì. Bộ khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì môn học này thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: Bộ GD&ĐT

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP