Trong nước

Bộ GTVT chính thức thanh tra ACV về việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Liên quan tới vụ việc, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng giám đốc ACV - ký hàng chục quyết định bổ nhiệm chỉ 1 tháng trước khi nghỉ hưu, bộ GTVT đã chính thức tiến hành thanh tra về vấn đề này.

Một lãnh đạo bộ GTVT cho biết, bộ GTVT đã công bố quyết định số 1500/QĐ-BGTVT, chính thức thanh tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác bổ nhiệm cán bộ tại cơ quan này.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV ký hàng chục quyết định bổ nhiệm cán bộ trước khi nghỉ hưu.

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc thanh tra sẽ được thực hiện từ thời điểm đầu năm 2016 đến nay và các thời kỳ khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Qua đó, sẽ đưa ra kết luận và đánh giá công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý với việc thực hiện trách nhiệm của chức danh lãnh đạo tại AVC.

Trong đó, có đợt bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi ông Hùng nghỉ hưu, đồng thời kiến nghị, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện; yêu cầu xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý đối với vi phạm (nếu có).

Trước đó, Chủ tịch HĐQT tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh đã ký văn bản báo cáo gửi bộ GTVT theo yêu cầu của bộ GTVT để làm rõ về việc ông Hùng ký nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Đồng thời, ACV khẳng định: Các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên hoàn toàn là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty căn cứ vào nhu cầu công việc.

Các quyết định này được thực hiện theo quy định, quy chế của ACV, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021. Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng, người đại diện pháp luật, không phải là quyết định cá nhân mà là trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Việc bổ nhiệm là do nhu cầu kiện toàn nhân sự quản lý các cấp của đơn vị, các chi nhánh được đặt ra từ năm 2015, kể từ khi doanh nghiệp chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ tháng 4/2016.

Trước tính cấp bách kiện toàn bộ máy, Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12/2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong ACV và các đơn vị trực thuộc, ACV đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017...

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP