Tin trong tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều 21/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước. Phần lớn các đề án, phương án, kiến nghị của Bộ đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn được lãnh đạo các cấp đánh giá là Bộ được giao nhiều đề án khó và quan trọng, trong Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì xử lý nhiều đề án, nhiệm vụ nhất trong khối Bộ, cơ quan ngang Bộ với 22/155 đề án.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, sự nghiêm túc vào cuộc của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp, chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch… do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ cũng đã quyết liệt giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bộ, ngành. Mặc dù là một trong những Bộ nhận được số lượng kiến nghị, đề xuất nhiều nhất, song tỷ lệ giải quyết của Bộ cũng thuộc nhóm có tỷ lệ cao nhất (tính đến ngày 10/7/2023, Bộ đã hoàn tất xử lý 166/177 kiến nghị, đạt 94%).

Tại hội nghị, đại diện Cục Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu những nội dung mới của Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Hợp tác xã sửa đổi.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ 3 vấn đề về khó khăn thách thức chủ yếu của nền kinh tế và Doanh nghiệp hiện nay; những chính sách thích ứng với các diễn biến của tình hình thế giới, cũng như các nền kinh tế lớn; động lực để tạo đột phá phát triển và giải pháp chính sách để thúc đẩy tăng trưởng cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng

Về phía tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh khó khăn chung, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, nhất là được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt được kết quả quan trọng, khá tích cực trên một số ngành, lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 5,79% (trong đó, nổi bật là khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 4,26%). Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với 66 dự án cấp mới và điều chỉnh 84 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 22.309,7 tỷ đồng, tăng 1,34 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An vươn lên vị trí thứ 8/63 địa phương về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 725,4 triệu USD.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm: Báo cáo Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An (Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thực hiện); hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn 9.033 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành giao chi tiết kế hoạch năm 2023 cho các dự án theo đúng quy định. Tính đến ngày 10/7/2023, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 35,14% kế hoạch, trong đó: Ngân sách Trung ương giải ngân đạt 27,59%, ngân sách địa phương giải ngân đạt 41,03%.

Về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã cơ bản hoàn thành xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến ngày 10/7/2023, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã giải ngân đạt 22,27%, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giải ngân đạt khá (59,34%).

Tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, những kết quả kinh tế - xã hội đạt được của cả nước trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức rất đáng trân trọng và khích lệ. Thời gian tới, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, việc hoàn thành kịch bản, mục tiêu tăng trưởng của Quý III và Quý IV là rất khó, cần phải nỗ lực rất cao để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023 tạo đà cho năm sau tiến tới thực hiện hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát cơ chế chính sách để tham mưu điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công; rà soát, sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy giải ngân đầu tư công; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Cùng với đó, chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu dài hạn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế...

Triển khai thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng đối với các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung vào một số đề án, nhiệm vụ trọng tâm như: Báo cáo điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia; Xây dựng Quy hoạch 05 vùng (Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung, vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP