Trong nước

Bộ Nội vụ phản hồi về bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

Bộ Nội vụ giữ nguyên quan điểm nếu là những lỗi kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ký văn bản số 6386/BNV- CCVC về việc xử lý một số tồn tại trong tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa.

Theo Bộ Nội vụ nếu là những lỗi kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi...

Trước đó, ngày 2/11/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15289/UBND-THKH gửi Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí và công dân đối với kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 17/11/2020, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về nội dung nêu trên.

Mới đây, các viên chức trúng tuyển tiếp tục có đơn kêu cứu, nội dung nêu: "Chúng tôi có kết quả trúng tuyển đã 1 năm trời qua nhưng vẫn mòn mỏi chờ quyết định đi làm. Chúng tôi nghĩ trong việc này Sở Nội vụ và UBND tỉnh Thanh Hóa đang có khuất tất gì, nên mới để sự việc kéo dài như thế này. Chúng tôi đã thi tuyển rồi và có kết quả trúng tuyển nên phải chờ kết quả để đi làm, quá trình dự thi không hề vi phạm quy chế thi và cũng không có sai phạm nào về tuyển dụng viên chức. Việc kéo dài này đã làm cho chúng tôi mất cơ hội tìm kiếm việc làm khác".

Bộ Nội vụ dẫn chứng, theo quy định tại Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP1 sửa đổi Điều 48 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Việc quản lý số lượng, tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp là nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh; sửa đổi Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Do đó, quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và thẩm quyền của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cân nhắc việc xem xét, xử lý theo thẩm quyền một số tồn tại trong quá trình xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa thuộc trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng. Nếu là những lỗi kỹ thuật thường gặp ở các kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức tuyển dụng viên chức, những sai sót này nếu không thuộc sai phạm nghiêm trọng, vi phạm quy chế tổ chức xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng, thì chưa đến mức phải ban hành quyết định không phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với toàn bộ thí sinh dự thi.

Xem xét việc không công nhận kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định (do thay đổi ngành, chuyên ngành).

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật (nếu có).

Đối với các trường hợp trúng tuyển hoặc đang làm việc lâu năm theo chế độ hợp đồng lao động tại các VPĐKĐĐ Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm kiện toàn, ổn định công tác tổ chức cán bộ tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa để tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và viên chức đã được tuyển dụng.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa năm 2019 nhưng đến nay chưa được tuyển dụng.

Điều 2, Nghị định 161/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/ NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, sửa đổi bổ sung Điều 17: Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; gửi thông báo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Tóm tắt sự việc:

Năm 2019, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch số 01/KH-VPĐKĐĐ ngày 31/10/2019 về việc tuyển dụng viên chức năm 2019; ngày 31/10/2019 Sở TN&MT có Công văn số 6683/STNMT-VP gửi Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức; ngày 11/11/2019 UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 15301/UBND-THKH về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Kết thúc quá trình tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ đã có công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Sau khi tổ chức xét tuyển xong, có đơn thư, dư luận phản ánh về kỳ xét tuyển viên chức của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đã tiếp đoàn công dân đến phòng Tiếp công dân của Bộ Nội vụ để phản ánh, kiến nghị liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức này.

Nội dung phản ánh, kiến nghị gồm 2 vấn đề như: Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở TN&MT Thanh Hóa không theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng; không khách quan, minh bạch, loại bỏ người có năng lực; việc đề xuất hủy kết quả tuyển dụng có dấu hiệu "bất thường", không thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, ảnh hưởng quyền và lợi ích của những người tham gia dự tuyển viên chức vào VPĐKĐĐ.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra; căn cứ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đã lập Tổ công tác và tiếp theo, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, rà soát về việc tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Qua đó, Tổ công tác của Bộ Nội vụ và các đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại VPĐKĐĐ Thanh Hóa.

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP