Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 22/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Nội vụ.

Những tổng cục nào sẽ phải tổ chức lại?

“Đối với những ngành, lĩnh vực nào yêu cầu tập trung thống nhất, chúng ta duy trì tổng cục, còn đối với ngành, lĩnh vực nào mà chức năng, nhiệm vụ đã phân cấp về cho địa phương rồi, sẽ tổ chức lại tổng cục trên trung ương”, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ cho biết.

Các bộ và cơ quan ngang bộ còn chồng chéo, tầng nấc

Ngày 2/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Bất cập lớn được chỉ ra là bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh.


TOP