Trong nước

Bộ Nội vụ tổ chức 2 đợt kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức vào tháng 7 và tháng 11-202

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Quyết định số 69/2024/QĐ-BNV của bộ về việc ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024. Kỳ kiểm định chất lượng đầu vào công chức dự kiến được tổ chức vào tháng 7 và tháng 11-2024.

Bộ Nội vụ tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức vào tháng 7 và tháng 11-2024 (Ảnh minh hoạ)

Theo Bộ Nội vụ, kế hoạch được ban hành nhằm mục đích kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ quan này cũng nêu rõ, kiểm định chất lượng đầu vào công chức là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay. Để tổ chức kiểm định, Bộ Nội vụ cho biết cần thành lập Hội đồng kiểm định và các bộ phận giúp việc cho hội đồng.

Việc tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo Nghị định 06/2023 ban hành ngày 21-2 của Chính phủ. Các cơ quan chỉ tuyển công chức vượt qua kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào do Bộ Nội vụ tổ chức.

Theo ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), việc thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ bảo đảm mặt bằng chất lượng chung, tạo ra nguồn ứng viên thực sự có chất lượng để các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng.

Đồng thời, khắc phục sự phân tán trong tuyển dụng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh và cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; góp phần khoa học hóa, minh bạch hóa quy trình tuyển dụng công chức, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách công chức, công vụ hiện nay.

Góp phần rút ngắn thời gian tuyển dụng công chức

Lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức cũng cho hay, việc tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo hình thức tập trung sẽ rút ngắn thời gian tuyển dụng công chức, tạo nguồn tuyển dụng rộng rãi và linh hoạt từ những ứng viên đạt kết quả kiểm định trong phạm vi toàn quốc, thay vì giới hạn bó hẹp trong một kỳ tuyển dụng của từng cơ quan, tổ chức như trước đây.

Qua kết quả kiểm định, cơ quan tuyển dụng công chức có điều kiện lựa chọn những ứng viên có năng lực tham gia kỳ thi tuyển chuyên môn để trở thành công chức phù hợp với vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí cần tuyển. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho ứng viên có quyền lựa chọn, đăng ký tham gia dự tuyển ở bất cứ bộ, ngành, địa phương nào và thuận lợi trong việc hướng nghiệp, chọn lựa việc làm.

Theo Bộ Nội vụ, việc kiểm định sẽ nâng cao chất lượng và đổi mới về nội dung câu hỏi, theo hướng tập trung đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn của thí sinh, bổ sung kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Cùng với đó, đánh giá các hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; đạo đức công vụ được kế thừa từ những nội dung còn phù hợp trước đây và xây dựng nội dung mới đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP