Tin trong tỉnh

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật

Chiều 11/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập tổ chức bộ máy, biên chế, tinh thần biên chế tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực nội vụ.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo tình hình triển khai các quy định pháp luật lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thành lập tổ chức bộ máy, biên chế, tinh thần biên chế tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên.

Ngày 16/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Tại UBND cấp huyện, đến nay đã có 21/21 đơn vị ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 05/2021/TT-BNV. Số lượng biên chế, cấp phó của Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP…

Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh và tổ chức kiểm tra đầy đủ. Từ năm 2020 đến tháng 02/2024, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban 12 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực nội vụ (02 Nghị quyết; 10 quyết định). Qua công tác kiểm tra phát hiện 01 văn bản QPPL do UBND huyện ban hành không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến và khi có kiến nghị cơ quan, tổ chức, Sở Tư pháp phát hiện 02 văn bản có nội dung trái pháp luật. Sau kiểm tra, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị đơn vị ban hành văn bản tự kiểm tra và đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật, đến thời điểm hiện tại 01 văn bản đã được bãi bỏ theo quy định, 01 văn bản cơ quan ban hành đang tiến hành phối hợp xử lý.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã ưu tiên dành ngân sách đối với hoạt động tư pháp nói chung, nhất là hoạt động xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Các đơn vị cấp huyện đã chủ động hơn trong việc thực hiện việc tự kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về cơ quan kiểm tra theo quy định, đặc biệt đối với việc xử lý văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật theo kiến nghị của cơ quan kiểm tra.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về các văn bản QPPL có liên quan lĩnh vực Nội vụ như: Tình hình thi hành pháp luật, việc tự theo dõi, kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật, những khó khăn, bất cập trong công tác xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản lĩnh vực Nội vụ…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Nghệ An xác định công tác kiểm tra văn bản pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên thực hiện. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nhưng vẫn còn một số quy định pháp luật chậm triển khai. Qua mỗi lần kiểm tra là dịp để lãnh đạo tỉnh đánh giá lại những kết quả đạt được, đồng thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến ngành Nội vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì khâu nối, phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tài liệu, giải trình các nội dung Đoàn kiểm tra quan tâm; đồng thời tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng – Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ chuẩn bị lại các báo cáo và các phụ lục trình để gửi lại Đoàn kiểm tra.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP