Trong nước

Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình công chức, viên chức bỏ việc ở Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương

Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan người dân, doanh nghiệp ở Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương.

Quang cảnh một phiên họp của Bộ Nội vụ - Ảnh: Bộ Nội vụ

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và xử lý 767 đơn, trong đó có 264 đơn tố cáo, 117 đơn khiếu nại và 386 đơn kiến nghị phản ánh.

Tất cả các đơn thư đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, bộ đã tiến hành kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Bình Dương.

Tổ chức thanh tra tại các bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch năm 2024.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ.

Phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách và áp dụng pháp luật để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp.

Phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa vi phạm trong thực thi công vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 543 cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực nội vụ (gồm 101 cuộc thanh tra và 442 cuộc kiểm tra).

Cũng theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 30-6, 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt 2.292.771 hồ sơ (gồm 261.800 hồ sơ của bộ, ngành và 2.030.971 hồ sơ của địa phương).

Đã phối hợp với Bộ Công an đối khớp được tổng cộng 861.903 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 1.051.938 hồ sơ đã được phê duyệt.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ nêu rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, thực tài để xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

6 tháng, tinh giản hơn 3.800 cán bộ

Theo thông tin từ bộ, trong 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế 3.853 công chức, viên chức; trong đó, bộ, ngành là 107 người (47 công chức, 60 viên chức), địa phương là 3.746 người (530 công chức, 3.216 viên chức).

Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện quy định của Đảng về kịp thời thay thế, đình chỉ công tác đối với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (trong đó cán bộ 139 người, công chức 432 người, viên chức 767 người).

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP