Trong nước

Bộ Tài chính có chỉ đạo về luân chuyển, điều động cán bộ

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc bộ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng.

Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp và nhân dân, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; không gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng "tham nhũng vặt".

"Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra. Nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức"- Chỉ thị nêu rõ.

Đối với đơn vị thuộc và trực thuộc, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý của ngành tài chính.

Đồng thời, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm, dứt điểm các kiến nghị, kết luận của các đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vào năm giữa nhiệm kỳ - năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu giá, quản lý tài sản công, xã hội hóa các dịch vụ công, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, giám định, định giá...

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP