Giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2023-2024 là nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023-2024 đối với giáo dục ĐH. Ảnh: H. Lân

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định về kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục.

Theo đó, ngành giáo dục đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục:

Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển giáo dục - đào tạo. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển giáo dục - đào tạo.

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn; đẩy mạnh tự chủ...

Thứ 2, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

Nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục thực hiện nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2006.

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025...

Thứ 3, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp:

Tiếp tục rà soát số lượng chỉ tiêu biên chế, số lượng giáo viên hiện có của các địa phương để báo cáo bổ sung biên chế.

Các địa phương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao; sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở, khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ; bố trí đủ giáo viên dạy ngoại ngữ và tin học...

Tiếp tục triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu. Đào tạo giáo viên gắn với nhu cầu để bảo đảm đủ cơ cấu, số lượng, chất lượng...

Thứ 4, bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục:

Có giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu.

Tham mưu các cấp, ngành bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để bảo đảm chi cho hoạt động giảng dạy và học tập đạt tỉ lệ tối thiểu 19% tổng chi thường xuyên (chưa kể chi từ nguồn thu học phí).

Thứ 5, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh.

Thứ 6, tăng cường giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Thứ 7, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo:

Xây dựng, thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu, gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; ổn định phương thức tuyển sinh; thực hiện chuẩn chương trình đào tạo...

Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Thứ 8, hội nhập quốc tế trong giáo dục:

Chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học trong nước hợp tác với các cơ sở nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Khuyến khích kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế được công nhận; khuyến khích các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam tham gia xếp hạng ĐH của các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới...

Thứ 9, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành.

Thứ 10, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

Tập trung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; tự chủ giáo dục ĐH...

Thứ 11, tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành.

Thứ 12, tăng cường công tác truyền thông giáo dục.

Tác giả: Huy Lân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP