Giáo dục

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch yêu cầu ĐH Văn hóa TP.HCM chấn chỉnh về thu chi

Với nhiều khuyết điểm về quản lý tài chính, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM vừa bị cơ quan chủ quản thực hiện thanh tra, ra kết luận và yêu cầu chấn chỉnh.

Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL_vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018-2019 tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Chi sai quy định

Theo kết luận thanh tra, về công tác quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trường quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và phụ trách đoàn chưa đúng quy định của Bộ Tài chính và Nghị định 16/2015.

Quy định chi họp các cuộc họp do Ban Giám hiệu triệu tập và chủ trì (quy chế 2019) như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua có nội dung Chủ trì 200.000 đồng, thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng là không có căn cứ.

Chưa quy định rõ các khoản chi theo từng nguồn kinh phí, các khoản chi, mức chi đối với các hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Một số khoản chi chưa đúng quy định như cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng từ nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn thu dịch vụ; thù lao thu học phí, tiền họp trong giờ hành chính...

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.

Về các khoản thu, trường thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng. Tuy vậy trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp (nhưng nhiều sinh viên không đến nhận).

Về công tác quản lí, sử dụng tài sản công, ĐH Văn Hóa TP.HCM đã kí các hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất.

Theo quy định, trường phải xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê để báo cáo Bộ VHTT&DL phê duyệt. Mặc dù trường đã trình Đề án từ 6/2019 nhưng chưa được phê duyệt trường đã triển khai thực hiện. Như vậy, việc cho thuê cơ sở vật chất hiện nay của trường là không đúng quy định của Luật Quản lí, sử dụng tài sản công, cần phải chấm dứt.

Nhiều khoản chi tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM không đúng quy định.

Yêu cầu nộp về ngân sách 258 triệu đồng

Thanh tra Bộ VH-TT&DL yêu cầu trường phải nộp ngân sách Nhà nước các khoản thu sử dụng thư viện (159 triệu đồng) và thế chân sử dụng thư viện (99 triệu đồng). Tổng cộng 258 triệu đồng.

Trường phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật.

Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lí như đã nêu trên. Đồng thời, trường cần có biện pháp thu hồi ngay các khoản tạm ứng.

Thanh tra Bộ yêu cầu Trường ĐH Văn Hóa TP.HCM rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh đối với những tồn tại, thiếu sót đã nêu trên, thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.

Tác giả: Mai Thúy

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP