Giáo dục

Cà Mau: Giám đốc Sở Giáo dục báo cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau được xác định có trách nhiệm khi để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục tỉnh này.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn từ tháng 6/2017 - 6/2018.

Qua thanh tra cho thấy, hầu hết các Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT đều thực hiện không đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo quy định của Thanh tra Chính phủ. Trong Đoàn thanh tra tại Phòng GD&ĐT huyện Năm Căn, Trưởng đoàn ký kết luận thanh tra là chưa đúng Luật Thanh tra, Nghị định Chính Phủ,...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Sở GD&ĐT chưa xây dựng quy tắc ứng xử riêng của cán bộ, công chức, viên chức là chưa thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có mục chi tiền hỗ trợ điện thoại di động cho Trưởng phòng, Phó phòng là không đúng theo quyết định của UBND tỉnh Cà Mau về quy định đối tượng được trang bị máy điện thoại công vụ.

Trong việc kê khai tài sản, thu nhập, phát biện một số trường hợp kê khai không đúng mẫu quy định (có trường hợp dùng mẫu trước năm 2013); thông tin mô tả tài sản còn thiếu theo yêu cầu; tổng thu nhập trong năm ghi chưa rõ ràng, không cụ thể chi tiết từng khoản thu nhập; một số bản kê khai không ghi giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đầy đủ, rõ ràng,… thực hiện chưa đúng quy định của Thanh tra Chính phủ.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Giám đốc Sở GD&ĐT có báo cáo tính đến thời điểm thanh tra, trong toàn ngành không có đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng; qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng nên không có ban hành quyết định xử lý người đứng đầu, cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau được xác định có trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong một số lĩnh vực như tiếp dân, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng,.. (Ảnh: CTV)

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau xác định, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên là thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, với vai trò là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, các Trưởng phòng, Ban chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT, với vai trò là người đứng đầu đơn vị, vừa là người tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những thiếu sót, hạn chế này.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có thiếu sót; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót đã xảy ra.

Thanh tra cũng đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo hủy bỏ việc chi tiền hỗ trợ điện thoại cho Trưởng phòng, Phó phòng thuộc Sở và thu hồi tiền nộp hoàn trả lại ngân quỹ của Sở khoản chi sai.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP