Tin trong tỉnh

Cần minh bạch các vấn đề liên quan đến nước sinh hoạt

Dù là người dân bình thường, đại diện tổ chức, hay đang công tác tại cơ quan khoa học… đều yêu cầu các vấn đề liên quan đến nước sạch sinh hoạt phải rõ ràng, mình bạch.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP