Trong nước

Cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

Ông Phạm Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật Cảnh cáo do đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 27/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Thanh Quan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, ông Quan đã xây dựng nhà ở vi phạm Luật Xây dựng và chuyển quyền sử dụng đất vi phạm Luật Quản lý thuế.

Những sai phạm nêu trên của ông Phạm Thanh Quan vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP