Trong nước

Cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

Thủ tướng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh do có vi phạm trong công tác và đã bị kỷ luật về Đảng.

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 897 của Thủ tướng thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định nêu rõ, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, do có vi phạm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1006 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29 (ngày 12-15/6), Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 26 vào cuối tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giải quyết tố cáo nhận thấy ông Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ; có nguy cơ mất vốn đầu tư.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và ông Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và ngành Xi măng Việt Nam, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Tác giả: Anh Văn

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP