Video

Cảnh công an ập vào trung tâm ngoại ngữ truyền đạo trái phép

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ ở Đà Nẵng, công an phát hiện tại đây đang truyền đạo trái phép.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP