Kinh tế

Chân dung Tổng giám đốc 48 tuổi của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Kể từ ngày 13/10/2023, ông Hoàng Gia Khánh sẽ giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Ngày 12/10/2023 Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 586/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ngày 13/10, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh - thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành VNR - giữ chức vụ Tổng giám đốc VNR, nhiệm kỳ 5 năm.

Trong thời hạn bổ nhiệm 5 năm, lương của ông Hoàng Gia Khánh được xếp vào bảng lương của người quản lý doanh nghiệp, ngạch lương Tổng Giám đốc Tổng công ty hạng đặc biệt, bậc 1/3, hệ số lương 7,85 kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Ông Hoàng Gia Khánh, tân Tổng Giám đốc VNR


Theo tìm hiểu, ông Hoàng Gia Khánh sinh năm 1975, quê Thanh Hóa, là Thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải.

Trước đây, ông Hoàng Gia Khánh cũng được Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 481/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã hoàn tất quá trình kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao với việc lần lượt có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và tân Tổng giám đốc Tổng công ty.


Tác giả: Minh Châu (t/h)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP