Trong nước

Chính phủ đề xuất chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 là 2,15%

Chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) thảo luận cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ thực hiện chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2016-2018 và đề xuất chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dự kiến đến hết năm 2018, tổng số đối tượng quản lý của ngành BHXH đạt hơn 80 triệu người, trong đó có hơn 14 triệu người tham gia BHXH, hơn 12 triệu người tham gia BHTN, hơn 80 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế bằng 85, 2% dân số.

Theo đề xuất của Chính phủ, nhu cầu chi phí quản lý từng năm và cả giai đoạn 2019-2021 được tính trên cơ sở dự toán, tính trên tổng thu và chi và quy định: Mức chi phí quản lý BHXH, BHTN năm 2019 bằng 2,15%; năm 2020 bằng 2,0%; năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH, BHTN (trừ số chi đóng BHYT cho người hưởng BHXH), giảm 13% so giai đoạn 2016-2018.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, báo cáo của Chính phủ đã tổng hợp đầy đủ và thuyết minh chi tiết tình hình thực hiện dự toán chi phí quản lý cả giai đoạn và theo từng năm, đánh giá khá toàn diện mặt được, mặt hạn chế và làm rõ các nguyên nhân.

Việc bố trí chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016-2018 được thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, Luật Việc làm và Nghị quyết 1083/2015/QH13 của Ủy ban Thường vụ QH tạo nguồn lực chủ động cho BHXH Việt Nam triển khai kịp thời những nhiệm vụ mới theo quy định của Luật BHXH 2014, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công trong giải quyết chế độ BHXH. Mặt khác, công tác thu, chi các chế độ bảo đảm cân đối quỹ, việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN bảo đảm đúng, đủ và kịp thời, đầu tư an toàn và bảo toàn tăng trưởng quỹ. Công tác cải cách hành chính trong thực hiện chính sách đạt được nhiều kết quả đột phá.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh: “Giai đoạn 2019-2021, đề nghị Chính phủ cần quan tâm bảo đảm gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế, BHTN hằng năm với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, hiệu quả, thực hiện theo định biên vị trí việc làm phù hợp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò trụ cột của BHXH, Bảo hiểm y tế, BHTN đối với an sinh xã hội; tích cực hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành ổn định, thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH bày tỏ sự nhất trí cao đối với nội dung báo cáo của Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và đề xuất chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ QH nhất trí với đề nghị của Chính phủ mức chi phí quản lý BHXH, BHTN bình quân giai đoạn 2019-2021 bằng 2,0% tính trên dự toán thu, chi. Nhất trí với chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành lao động - thương binh và xã hội bằng 1,8 lần so với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Trường hợp Nhà nước ban hành chế độ tiền lương mới theo lộ trình cải cách tiền lương thì thực hiện theo chế độ tiền lương mới.

Tác giả: Danh Anh

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP