Tin trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp

Chiều 22/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND, sự vào cuộc của MTTQ và các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Trong tổng số 28 chỉ tiêu, có 22 chỉ tiêu đạt; có 04 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 6,55%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,44%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 270.452 triệu đồng, bằng 179,8% KH tỉnh, huyện giao.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ước đạt 4,42 % KH. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 120.855 triệu đồng, bằng 73,83% KH năm huyện và tỉnh giao, bằng 81,2% so với cùng kỳ năm 2022 (148.785 triệu đồng).

Giá trị sản xuất lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp ước đạt 746.614 triệu đồng, ước đạt 38,49% so với kế hoạch, tăng 6,78% so với cùng kỳ. Sản xuất ngành công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản được duy trì, phát triển tương đối ổn định; giá trị sản xuất ước đạt 1.356.360 triệu đồng, ước đạt 34,75% so với kế hoạch, tăng 2,57% so với cùng kỳ.

Về phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kinh tế tập thể, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, tuyên truyền vận động nhân dân quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại.

Toàn huyện đã giải quyết việc làm mới hàng năm được 1.163 người, đạt 72,69% KH; 100% tỷ lệ trạm y tế cấp xã có bác sĩ (21 xã/21 xã)...

Cùng với đó, Huyện đã thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Quốc phòng được củng cố và giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền trả lời các nội dung kiến nghị của huyện về hạ tầng giao thông trên địa bàn

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh đề nghị huyện cần lựa chọn được sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đề nghị huyện Quỳ Hợp đổi mới cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Tập trung đổi mới cơ cấu kinh tế; phối hợp chặt chẽ để thu hút các nhà đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp; rà soát khả năng giải ngân các dự án năm 2023, nếu không giải ngân hết thì phải thực hiện điều chuyển phù hợp; quan tâm đến việc phát triển vùng cây ăn quả, thu hút các nhà máy chế biến nhỏ; hình thành các chuỗi sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương, đảm bảo thị trường tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Bí thư Huyện ủy Phan Đình Đạt tiếp thu các ý kiến, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các Sở, ngành

Các đại biểu cũng đề nghị huyện cần quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn, quan tâm tổ chức trao truyền, hỗ trợ cho các nghệ nhân để lưu giữ các di sản văn hóa phi vật thể; thực hiện tốt công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng và nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương.

Huyện cần thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ y đức cho cán bộ ngành y tế; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm cho lực lượng lao động tại địa bàn; quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn lao động; đảm bảo nguồn nhân lực gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia...

Thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Trong điều kiện huyện miền núi khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, huyện đã đạt nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy rất sâu sát; kinh tế đạt kết quả tích cực, có nhiều mô hình kinh tế; kết quả giải ngân nguồn vốn trên mức trung bình của cả tỉnh; lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước có lúc, có thời kỳ chưa sâu sát, còn dẫn đến một số vấn đề phức tạp tuy nhiên đã huyện xử lý kịp thời, đến nay, cơ bản ổn định. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh địa bàn cơ bản ổn định; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của người dân.

Song huyện cần giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đất đai, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Quỳ Hợp cần thực hiện 3 “hợp” gồm: Thứ nhất là hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế; hợp với giá trị văn hóa, truyền thống và hợp với yêu cầu mục tiêu phát triển huyện Quỳ Hợp đã đề ra, đặt trong yêu cầu phát triển chung. Thứ hai là cần có mục tiêu rõ ràng về xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp đang hoạt động và sản xuất trên địa bàn, “cần gắn bó, chia sẻ, hợp tác với các doanh nghiệp”. Thứ ba là các chính sách, mục tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển của Quỳ Hợp phải hợp lòng dân, phải vì lợi ích của người dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, chỉ ra kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện. Quan tâm rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy hoạch; quy hoạch của huyện phải đặt trong tổng thể quy hoạch chung của tỉnh, có tính kết nối với quy hoạch vùng, nhất là vùng Tây Bắc, kết nối với các vùng lân cận, đặc biệt nằm trong khu vực trọng điểm Quỳ Hợp – Nghĩa Đàn – Thái Hòa – Hoàng Mai; Quỳ Hợp có thể kết nối với cực tăng trưởng Hoàng Mai – Đông Hồi – Quỳnh Lưu và kết nối sang phía Tây Nam.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2025: Nông nghiệp đạt 23-24%, công nghiệp xây dựng đạt 40-41%, dịch vụ thương mại đạt 35-37%; trong cơ cấu kinh tế này, huyện cần quan tâm đến phát triển công nghiệp. Cần tập trung đầu tư công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của khoáng sản, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao. Quan tâm đến du lịch, dịch vụ, cần phát huy tiềm năng gắn với giá trị văn hóa, gắn với điều kiện tự nhiên, sinh thái; phát triển du lịch phải có tính liên kết.

Về nông nghiệp, huyện cần phải lựa chọn sản phẩm chủ lực; thực hiện mạnh mẽ mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản phẩm OCOP; các sản phẩm OCOP phải tạo ra giá trị hàng hóa, có thương hiệu, có đủ sản lượng.

Huyện cần thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, nguồn vốn của các doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm đến khu vực người dân chịu ảnh hưởng do tác động về khai thác khoáng sản. Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, khẳng định vai trò về văn hóa miền núi và dân tộc thiểu số; gắn với bảo vệ các giá trị văn hóa đặc sắc của địa bàn, văn hóa cơ sở; xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về 2 lĩnh vực này, phục vụ đáp ứng yêu cầu của người dân về học tập và chăm sóc sức khỏe. Quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường kết nối cung cầu, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu về việc làm. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo một cách thực chất.

Cải cách hành chính, xuất phát điểm là con người, đặc biệt là người đứng đầu phải nghiêm túc thực hiện thì mới đạt hiệu quả; gắn với đó là nâng cao kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả Đề án 06... nhằm tạo ra hiệu quả thực chất trong công tác cải cách hành chính. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, tiếp tục giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP