Video

Chữa Covid bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu

Một thầy đồng khẳng định chữa Covid, ung thư bằng việc thỉnh vong, khẳng định cả nước Mỹ chỉ cần biết cách giải nghiệp sẽ thắng được Covid.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP