Trong nước

Chuyển công an xã không chính quy thành lực lượng bảo vệ

Bộ Công an đề xuất gộp chung 73.000 bảo vệ tổ dân phố, 550.000 dân phòng và trên 126.000 công an xã, thị trấn không chính quy thành "lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở".

Bộ Công an đề xuất gộp chung 73.000 bảo vệ tổ dân phố, 550.000 dân phòng và trên 126.000 công an xã, thị trấn không chính quy thành "lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở".

Ngày 30/6, đại diện Bộ Công an cho biết nội dung trên được nêu trong dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang được lấy ý kiến của người dân, chuyên gia.

126.000 công an xã, thị trấn không chính quy là những người đã kết thúc nhiệm vụ công an xã theo chủ trương đưa công an chính quy về xã.

Theo đề xuất của Bộ Công an, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự sẽ làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, phối hợp tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương; cùng công an nhắc nhở người dân trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về quản lý cư trú, chứng minh nhân dân, căn cước công dân...

Trong quá trình làm nhiệm vụ, những người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định. Ngoài ra, trường hợp bị thương được xét hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì xét công nhận liệt sĩ.

Bộ Công an cũng đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, chỗ làm việc, mua sắm, trang bị công cụ hỗ trợ để lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động; kinh phí do ngân sách địa phương hỗ trợ và tổ chức, cá nhân ủng hộ...

Lý giải đề xuất trên, đại diện Bộ Công an cho biết hiện nay việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như bảo vệ tổ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách không thống nhất; trên cùng một địa bàn có nhiều tên gọi, trang phục khác nhau trong khi đó lại có chung các nhiệm vụ, từ đó dễ dẫn đến chồng chéo, khó nhận biết.

Mặt khác, việc thành lập lực lượng này theo hướng thống nhất ba lực lượng đã có trên địa bàn xã, phường, thị trấn sẽ góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động tốt hơn.

Từ năm 2018, Bộ Công an bắt đầu thực hiện đề án đưa 25.000 công an chính quy về xã. Đến hết tháng 6, toàn quốc có trên 80% số xã được bố trí công an chính quy với gần 20.000 người, thay thế cho gần 14.000 phó trưởng công an xã, thị trấn và 113.000 công an viên.

Tác giả: Bá Đô

Nguồn tin: Báo Vnexpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP