Trong nước

Có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Thông tin trên được Bộ Nội vụ cho biết tại báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo để chuẩn bị có hội nghị với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo đã nêu một số kết quả trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, trong công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, Bộ Nội vụ đã tích cực phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.


Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện quy định của Đảng về kịp thời thay thế, đình chỉ công tác đối với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó cán bộ là 139 người, công chức là 432 người, viên chức 767 người.

Cũng theo Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã sử dụng đúng số biên chế được giao, không vượt quá số biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm 2024 của bộ, ngành, địa phương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ tổng số là 3.853 người. Trong đó, bộ, ngành là 107 người (47 công chức, 60 viên chức), địa phương là 3.746 người (530 công chức, 3.216 viên chức).

Bộ Nội vụ cũng cho biết một số địa phương đã thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quản lý biên chế, xây dựng vị trí việc làm như: Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Ngãi, An Giang, Hậu Giang, Sơn La, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Bộ Nội vụ, đến này có 53 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thiện phương án tổng thể. Trong đó, cấp huyện thực hiện sắp xếp là 49 đơn vị, cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.247 đơn vị.

Tính đến ngày 30-6, Bộ Nội vụ đã nhận được 28/53 hồ sơ đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chủ trì tổ chức thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Đề án của 5 địa phương, 9 địa phương đang hoàn thiện Đề án sau thẩm định; 14 địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm định và 25 tỉnh, thành phố đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP