Tin trong tỉnh

Công ty cao su Nghệ An phớt lờ chi trả bồi thường cho người dân

Thực hiện quy hoạch mở rộng phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015 có tính đến năm 2020 theo Quyết định số 5990 ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã thu hồi hơn 68 nghìn ha tại địa bàn huyện Anh Sơn và huyện Thanh Chương do Công ty Lâm Nghiệp Anh Sơn quản lý.

Với mục tiêu tạo vùng trồng cao su, tăng nguồn thu cho ngân sách và các hộ gia đình trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đất rừng và sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững. Thế nhưng, quá trình thu hồi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An (Công ty Cao su Nghệ An) lại phớt lờ chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP