Tin trong tỉnh

Đấu giá 12 lô đất tại Nghệ An, giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA đang phối hợp cùng UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức đấu giá 12 lô đất ở tại Vùng Mũi Dê, khối 2, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, diện tích 12 lô đất đấu giá từ 180 m2 đến 184m2/lô. Tổng diện tích 12 lô đất là 2.192m2. Đơn giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 12 lô đất đấu giá là 32,8 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 6/3/2024 – 25/3/2024 tại trụ sở UBND thị trấn Hưng Nguyên và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Hồ sơ đấu giá do Công ty phát hành riêng cho 12 lô đất tại thị trấn Hưng Nguyên. Công ty không thu nhận những hồ sơ không phải do công ty không phát hành theo quy định này.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá được tổ chức vào 15 giờ 15 phút ngày 28/3/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: baodauthau.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP