Tin trong tỉnh

Dịch COVID ở Nghệ An: Sáng 24/8 ghi nhận thêm 13 ca lây nhiễm cộng đồng

Trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 23/8 đến 6h ngày 24/8), Nghệ An ghi nhận 26 bệnh nhân (BN) dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

26 ca mắc mới phân bổ ở 7 địa phương: TP Vinh: 18, Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, Nghi Lộc: 02, Quỳnh Lưu:01). Trong đó, có 13 ca cộng đồng phân bổ ở 5 địa phương (Cửa Lò: 02, Diễn Châu: 01, Hưng Nguyên: 01, Nam Đàn: 01, TP Vinh:08).

Riêng 8 ca cộng đồng tại TP Vinh phân bổ ở 5 xã, phường: Cửa Nam: 01, Hồng Sơn: 03, Hưng Bình: 02, Lê Mao: 01, Nghi Phú: 01).

Cụ thể 26 ca bệnh như sau:

1. Bệnh nhân H.T.N (nữ, SN 1988). Nghề nghiệp: Buôn bán cá tại chợ Nghi Thủy. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Tối 22/8, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả 2 lần dương tính. Sáng 23/8, BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân M.H.B.T (nữ, SN 2005). Nghề nghiệp: Học sinh. Địa chỉ: Nghi Thủy, TX Cửa Lò. BN là con và là F1 bệnh nhân H.T.N được công bố cùng lúc. Tối ngày 22/8, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả 2 lần dương tính. Sáng 23/8, BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.Y (nữ, SN 1968). Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 16/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Nghi Diên. BN được lấy mẫu 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân H.V.T (nam, SN 1965). Nghề nghiệp: Buôn bán giò chả nhập chợ Quang Trung. Địa chỉ: phường Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, BN được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.T.K (nam, SN 2019). Địa chỉ: phường Lê Mao, TP Vinh. BN là con và là F1 bệnh nhân N.T.T và BN H.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, BN được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 22/8, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.M (nữ, SN 1947). Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 bệnh nhân Đ.T.B đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2 và được được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân V.T.H (nữ, SN 1999). Địa chỉ: phường Cửa Nam, TP Vinh. BN là con gái và là F1 bệnh nhân V.T.X. Ngày 22/8, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân H.T.T (nữ, SN 2013). Địa chỉ: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN là F1 của bệnh nhân P.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Trường và được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi Bệnh viện ĐK Cửa Đông, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân Đ.T.C (nữ, SN 1953). Địa chỉ: xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Ngày 9/8, BN từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 9/8, ngày 12/8, ngày 16/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 22/8, BN được lấy mẫu lần 4 gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.H.H (nam, SN 2004). Địa chỉ: xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. BN là F1 bệnh nhân Đ.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại Trường Tiểu học Nghi Thạch và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/8, BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân P.T.C (nữ, SN 1981). Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 BN V.T.G đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Trường Tiểu học Hưng Thắng và lấy mẫu gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.T.N (nam, SN 1985). Địa chỉ: huyện Nam Đàn. BN là F1 bệnh nhân N.T.T.M đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Trạm Y tế Nam Đàn và lấy mẫu gửi CDC, ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.T.H (nữ, SN 1996). Địa chỉ: phường Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Buôn bán thịt tại chợ Quang Trung. BN là F1 bệnh nhân Đ.V.S đã được công bố trước đó. Ngày 16/8, BN được lấy mẫu lần 1 tại chợ có kết quả âm tính. Ngày 20/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Hưng Bình. Ngày 23/8, BN có triệu chứng sốt nên được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện ĐKTP Vinh và lấy mẫu lần 2 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân Đ.T.Q.A (nữ, SN 1991). Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: phường Đông Vĩnh, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân Đ.V.S đã được công bố trước đó. Ngày 16/8, BN được lấy mẫu lần 1 tại chợ Quang Trung. Ngày 21/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Hưng Bình và lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 23/8 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.V.N (nam, SN 1960). Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: phường Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân B.T.O đã được công bố trước đó. Sáng 23/8, BN được cách ly tại Bệnh viện ĐK TP Vinh và lấy mẫu gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân L.Q.K (nam, SN 1952). Địa chỉ: phường Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân L.T.H và BN L.S.H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân L.T.G (nữ, SN 1995). Địa chỉ: phường Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân L.T.H và bệnh nhân L.S.H được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu gửi CDC, tối 23/7 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân L.K.N (nữ, SN 1991). Địa chỉ: phường Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân L.T.H và BN L.S.H được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh và lấy mẫu gửi CDC, tối 23/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân V.T.N (nữ, SN 1959). Địa chỉ: phường Lê Lợi, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8, BN được cách ly tại Khách sạn Á Châu và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 23/8, BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.T.L.D (nữ, SN 2000). Nghề nghiệp: Bán quán. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 bệnh nhân N.M.L đã được công bố trước đó. Ngày 21/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Thanh niên. BN được lấy mẫu vào các ngày 15/8, 19/8, 21/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 23/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân L.T.H.Đ (nam, SN 2015). Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 23/8, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân Q.T.H (nam, SN 2002). Nghề nghiệp: Sinh viên. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. BN là F1 bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 22/8, sau khi nghe tin BN N.T.T (F0) dương tính, BN ra trạm y tế khai báo và được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2. Ngày 22/8, BN được lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân N.T.D (nữ, SN 1995). Nghề nghiệp: Buôn bán. Địa chỉ: phường Lê Mao, TP Vinh. BN là F1 của bệnh nhân P.T.K.C đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.T.H (nữ, SN 1996). Nghề nghiệp: Bán hàng online. Địa chỉ: phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 23/8, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi thuê dịch vụ Medlatec đến tại nhà làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được đưa đến Bệnh viện ĐK TP Vinh để được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.H.H (nữ, SN 1999). Địa chỉ: phường Hưng Bình, TP Vinh. Nghề nghiệp: Tự do. Ngày 23/8, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi thuê dịch vụ đến tại nhà làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được đưa đến Bệnh viện ĐK TP Vinh để được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân T.T.T (nữ, SN 2006). Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. BN từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày. Ngay sau khi về đại phương BN được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Hải và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 23/8, BN có triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, tối 23/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 993 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 272, Quỳnh Lưu: 142, Yên Thành: 110, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 73, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 51, Hưng Nguyên: 36, Quế Phong: 35, Nam Đàn: 39, TX Hoàng Mai: 20, TX Cửa Lò: 26, Tân Kỳ: 22, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 13, Thanh Chương: 13, TX Thái Hòa: 06, Nghĩa Đàn: 08, Quỳ Châu: 01...

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 326 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 666 BN.

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: vinh24h.vn , Covid , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP