Tin trong tỉnh

Điểm tên nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An chưa giải ngân vốn đầu tư công

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn và đã đạt được kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, tại địa phương này vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí chưa giải ngân...

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An nằm trong danh sách 21 đơn vị, cơ quan chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tính đến ngày 31/3/2024.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện số 09/CĐ-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tới giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư.

Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí

Theo nội dung công điện, tính đến ngày 31/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An quản lý đã giải ngân hơn 708 tỷ đồng, đạt 15,3%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (7,01%). Một số cơ quan, đơn vị tại Nghệ An đã giải ngân đạt khá, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (100%), Sở Giáo dục và Đào tạo (69,73%), Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành (33,46%) và các địa phương là thành phố Vinh (46,28%), Đô Lương (45,46%), Yên Thành (42,51%), Nam Đàn (42,11%), Thanh Chương (40,32%), Nghi Lộc(37,61%), Tân Kỳ (34,63%), Nghĩa Đàn (32,71%),

Tuy nhiên, một số nguồn vốn giải ngân tại tỉnh này còn chậm, như: vốn nước ngoài (chưa giải ngân), ngân sách trung ương - vốn trong nước (mới đạt 8,39%), Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (mới đạt 5,21%), Chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (mới đạt 8,91%), vốn các năm trước kéo dài (mới đạt 5,81%).

Nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An có tỷ lệ giải ngân thấp, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (0,49%), Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (1,8%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3,19%), Sở Y tế (3,43%), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (3,72%), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (8,07%), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (8,46%). và các địa phương: Kỳ Sơn (1.94%), Tương Dương (2,55%), Hưng Nguyên (7.77%), Quế Phong (8,4%), Con Cuông (9,99%).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, tính đến ngày 31/3/2024.

Đặc biệt, tại tỉnh này vẫn còn 21 cơ quan, đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công (0%) như: Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An...

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm khối lượng, chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các sở; ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; định kỳ 10 ngày 1 lần thông báo tình hình giải ngân đến Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; định kỳ hàng tháng. Đồng thời, thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu UBND tỉnh Nghê An biểu dương các cơ quan, đơn vị giải ngân tốt, phê bình cơ quan, đơn vị giải ngân chậm tại các phiên họp UBND tỉnh hàng quý.

Ưu tiên giải quyết các hồ sơ liên quan đến thẩm định dự án

Sở Tài chính Nghệ An được giao cân đối, đảm bảo đủ nguồn, kịp thời nhập hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (tabmis) cho các công trình dự án để giải ngân vốn. Phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư làm việc với Bộ Tài chính thực hiện thủ tục rút vốn các dự án ODA từ nhà tài trợ kịp thời, bảo đảm đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để thực hiện giải ngân kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An rà soát phương án phân bổ kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có) đảm bảo theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn và nội dung hỗ trợ. Thường xuyên đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 các chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2024).

Các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh Nghệ An đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ liên quan đến thẩm định dự án, điều chỉnh dự án, thẩm định thiết kể - dự toán, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục, thi công công trình và giải ngân vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xử lý dứt điểm các vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. các đơn vị, chủ đầu tư xem kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

Tác giả: Nguyễn Thuấn - Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP