Tin trong tỉnh

Nghệ An: Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các ngành, địa phương, người đứng đầu và các cá nhân liên quan – Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công năm 2024, gồm: 01 dự án trọng điểm có tính liên kết vùng; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; 44 dự án chuyển tiếp và 14 dự án khởi công mới trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, bảo đảm đến hết năm 2024 giải ngân đạt 95% - 100% kế hoạch được giao. Đồng thời, kiểm tra thực tế các dự án, tổ chức làm việc với các chủ đầu tư, nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án được phân công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các ngành, địa phương, người đứng đầu và các cá nhân liên quan.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP