Tin trong tỉnh

Đô Lương tuyển dụng 61 giáo viên và 14 công chức cấp xã

Số liệu được cho biết tại cuộc làm việc của đoàn công tác Sở Nội vụ với UBND huyện Đô Lương chiều 12/7.

Từ ngày 10 - 13/7, Đoàn công tác Sở Nội vụ do đồng chí Lê Đình Lý - Phó giám đốc làm trưởng đoàn, đã thực hiện đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đô Lương.

Đoàn công tác công bố kết quả kiểm tra. Ảnh: Hữu Hoàn

Qua kiểm tra cho thấy, kết quả thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua đã được UBND huyện Đô Lương quan tâm thực hiện khá tốt.

Theo đó, đã ban hành kịp thời các kế hoạch về cải cách hành chính, tổ chức kiểm tra chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã , thị được 14 đơn vị.

Kiểm tra 56 văn bản vi phạm pháp luật, phát hiện sai và xử lý 9 văn bản. Phòng tư pháp đã kiểm tra 40 văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã, thực hiện công khai 118/216 thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa.

Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức. Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện tuyển dụng 3 công chức, ngành giáo dục tuyển dụng 61 giáo viên và 14 công chức cấp xã.

UBND huyện cũng đã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Đối với UBND các xã, đã triển khai thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính , nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh yêu cầu UBND huyện Đô Lương quan tâm đánh giá kết quả cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát, rà soát trách nhiệm của các ban, phòng và xã, thị; nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại UBND huyện và xã kịp thời, chính xác. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy./.

Tác giả: Hữu Hoàn - Hồng Sơn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP