Video

Đội quân livestream đeo bám tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ lúc tối muộn

Tối muộn 9/4, vẫn còn rất nhiều người dùng điện thoại livestream tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ. Họ điềm nhiên ghi hình và bình luận tại sự kiện đau buồn này.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP