Tin trong tỉnh

Đưa nhầm 231 người Ơ Đu vào đề án hỗ trợ: Công an vào cuộc điều tra

Công an vào cuộc xem xét sự việc Nghệ An lập nhầm danh sách 231 người Ơ Đu vào đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Ngày 8/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An xác nhận, cơ quan an ninh điều tra đang vào cuộc làm rõ thông tin liên quan đến đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của người Ơ Đu trên địa bàn tỉnh.

Tại bản Đửa của xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) dù không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống, nhưng cơ quan chức năng ở Nghệ An vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu người Ơ Đu vào đề án trên.

Bản Đửa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 và quyết định phê duyệt đề án của UBND tỉnh Nghệ An năm 2017 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách trung ương 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương).

Đề án được thực hiện tại hai bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thực hiện.

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu.

Theo đó, đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016-2020) kinh phí 61,6 tỷ đồng; Giai đoạn 2 (2021-2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An đưa bản Đửa ra khỏi đề án Hỗ trợ phát triển KT - XH dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025.

Tuy nhiên, khi Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An triển khai dự án thì phát hiện ở bản Đửa (xã Lượng Minh) không có người Ơ Đu nên đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển.

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND đồng ý việc đưa bản Đửa ra khỏi danh sách thôn bản được hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mà đề án trước đó đã đưa ra.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP