Tin trong tỉnh

Nghệ An: Đưa “nhầm” hơn 230 người Ơ Đu vào đề án phát triển chục tỉ!

Nghệ An đã đưa “nhầm” một bản làng tại huyện biên giới Tương Dương với 231 người Ơ Đu vào đề án phát triển có kinh phí hàng chục tỉ đồng. Thực tế bản làng này không có người Ơ Đu nào!

Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương - nơi không có người dân tộc Ơ Đu nhưng vẫn đưa vào đề án phát triển kinh tế, xã hội (Ảnh: Googlemap).

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định đưa bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) ra khỏi “Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025” vì bản này không có người dân tộc Ơ Đu nào.

Theo số liệu của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến cuối năm 2015, người Ơ Đu ở Nghệ An có 179 hộ gia đình với 856 nhân khẩu.

Người Ơ Đu ở Nghệ An là cộng đồng có đời sống kinh tế - xã hội khó khăn, văn hóa truyền thống bị mai một và đang bị đồng hóa nhanh, ngôn ngữ gần như đã bị mất. Vậy nên họ là cộng đồng được đặc biệt quan tâm.

Trước thực trạng trên, các cấp đã đưa người Ơ Đu ở bản Đửa, xã Lượng Minh vào đề án Hỗ trợ phát triển KT- XH dân tộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND vào tháng 8/2017 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 90% và ngân sách đối ứng địa phương 10%), giao Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư quản lý thực hiện.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An đưa bản Đửa ra khỏi đề án Hỗ trợ phát triển KT - XH dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025.

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu.

Theo đó, đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016-2020) kinh phí 61,6 tỷ đồng; Giai đoạn 2 (2021-2025) kinh phí 58,4 tỷ đồng.

Cụ thể, đề án được chia ra 5 nội dung cơ bản để hỗ trợ phát triển, bao gồm: Đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ Ơ Đu; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào và phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc Ơ Đu và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu ở tỉnh Nghệ An năm 2019 dựa trên nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 28,18 tỷ đồng.

Trong đề án được UBND tỉnh Nghệ An duyệt ngày 22/8/2017 nêu rõ phạm vi đề án “được thực hiện tại hai bản Văng Môn và bản Đửa, nơi sinh sống tập trung dân tộc Ơ Đu thuộc hai xã Lượng Minh và Nga My của huyện Tương Dương”.

Trong đó khẳng định bản Đửa, xã Lượng Minh có 45 hộ với 231 nhân khẩu là người Ơ Đu.

Tuy nhiên, khi Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An triển khai dự án thì phát hiện ở bản Đửa không có người Ơ Đu nên đề nghị UBND tỉnh Nghệ An rút bản Đửa ra khỏi danh sách được hỗ trợ phát triển.

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND đồng ý việc đưa bản Đửa ra khỏi danh sách thôn bản được hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mà đề án trước đó đã đưa ra.

Điều khiến dư luận băn khoăn là vì sao một đề án lớn với kinh phí hàng chục tỉ đồng trước khi trình Chính phủ lại thể hiện sự cẩu thả, nhầm lẫn lạ lùng như vậy?

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP