Tin trong tỉnh

Huyện Yên Thành tinh giản biên chế 79 cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện tinh giản biên chế, trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, huyện Yên Thành đã tinh giản 79 cán bộ, công chức, viên chức.

Chiều 31/5, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Sở Nội vụ do đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Yên Thành, việc công khai TTHC đã được thực hiện theo quy định: ở cấp xã 39/39 xã, thị trấn công khai 64 TTHC; cấp huyện (tại Trung tâm giao dịch một cửa) công khai 216 TTHC.

Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành kiểm tra 39 đơn vị cấp xã với tổng số 4.501 văn bản. Qua kiểm tra phát hiện 8 văn bản trái pháp luật, đã kiến nghị, bãi bỏ, thay thế theo quy định.

Về tổ chức bộ máy, UBND huyện Yên Thành có 12 phòng, ban chuyên môn với biên chế hiện có 79/84 người. Huyện Yên Thành đã thực hiện sáp nhập Đài TTT-TH huyện với Trung tâm Văn hóa Thể thao; trình UBND tỉnh để sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên với Trường Trung cấp nghề; đang xin ý kiến tổ chức lại Ban Quản lý dự án huyện. Hiện huyện đang xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC: Năm 2018 tổng số hồ sơ tiếp nhận 24.322 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 24.322 hồ sơ; hồ sơ trả đúng hạn 24.416 hồ sơ, chậm 68 hồ sơ và đang giải quyết 38 hồ sơ. Trong 5 tháng đầu năm 2019: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 10.602 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết là 10.602 hồ sơ; trong đó trả đúng hạn 9.931 hồ sơ, đang giải quyết 671 hồ sơ.

Kết quả tinh giản biên chế, trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Yên Thành đã lập hồ sơ, trình Sở Nội vụ thẩm định và giải quyết cho 79 cán bộ, công chức, viên chức. Cùng đó, huyện tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và xã Bắc Thành, đoàn kiểm tra nêu rõ tồn tại, hạn chế như: còn tình trạng thừa hồ sơ lạm dụng bản sao công chứng, chứng thực trong giải quyết TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và giải quyết TTHC; hiệu quả bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn chưa cao…

Giải quyết TTHC tại Trung tâm một cửa UBND huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao Yên Thành là một trong những địa phương tốp đầu trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh.

Đoàn kiểm tra lưu ý huyện cần tiếp tục quan tâm rà soát, đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện và các đơn vị cấp xã; khắc phục tình trạng thừa thành phần hồ sơ TTHC, lạm dụng bản sao có chứng thực,…

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP