Kinh tế

Không được sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp

Theo quy định mới của Chính phủ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sử dụng hình ảnh bác sĩ, dược sĩ, thư cảm ơn của người bệnh để quảng cáo bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế; không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Đây là quy định mới tại Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, vừa được Chính phủ ban hành.

Nghiêm cấm việc sử dụng lời cảm ơn của người bệnh để giới thiệu về sản phẩm. Ảnh: D.Thu

Nghị định mới đã bổ sung quy định về doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp là doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Nghị định.

Về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, theo Nghị định mới, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP