Nghệ An: Hơn 27.000 người tham gia bán hàng đa cấp

Theo thống kê từ Sở Công thương Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 14 doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với hơn 27.000 người tham gia, chiếm 3,2%, cao hơn so với trung bình cả nước 11.500 người.

Phạt tới 100 triệu đồng hành vi yêu cầu đặt cọc để bán hàng đa cấp

Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp...


TOP